PIERŚCIENIE CHROMOWANE

Pierścienie chromowane dogładza się wstępnie, tak aby po włożeniu do cylindra właściwie przylegały już do gładzi. Grubość powłoki chromu wynosi zwykle 0,10.. .0,20 mm, z czego warstwę powierzchniową o grubości około 0,05 mm stanowi powłoka z chromu porowatego. Polepsza to warunki smarowania, ponieważ w porowatościach struktu­ralnych chromu utrzymują się pewne ilości oleju.Wysokości pierścienia ‚ na… Czytaj więcej »

ODPORNOŚĆ PIERŚCIENI

Pierścienie tłokowe wykonuje się z drobnoziarnistego żeliwa o  strukturze perlityczno-sorbitycznej. Skład chemiczny że­liwa zależy od rodzaju pierścieni i metod ich wytwarzania. Niekiedy pierścienie tłokowe wyrabia się z żeliwa uszlachet­nionego składnikami stopowymi, jak: krzem (do 3%), man­gan (0,5%) oraz nikiel, chrom, molibden, miedź. Coraz szerzej na pierścienie tłokowe stosuje się modyfikowane żeliwo sferoidalne.Odporność pierścieni tłokowych na… Czytaj więcej »

ZAMKI PIERŚCIENI

Ponieważ przez zamki pier­ścieni przenikają pewne ilości spalin i oleju, podczas zakła­dania tłoka do cylindra rozstawia się pierścienie tłokowe w taki sposób, aby ich zamki znajdowały się jak najdalej od siebie . Sposób przecięcia pierścienia, zwłasz­cza w silnikach szybkobieżnych, nie wpływa na jakość uszczelnienia, toteż najczęściej spotyka się łatwe w wyko­naniu zamki proste i skośne.… Czytaj więcej »

PIERŚCIENIE TŁOKOWE

Zadanie pierścieni tłokowych polega na uszczelnianiu szcze­lin pomiędzy tłokiem i gładzią cylindra w sposób ogranicza­jący do minimum przedmuchy gazów do skrzyni korbowej oraz przenikanie oleju silnikowego do komory spalania. Ponadto pierścienie tłokowe uczes^iczą w rozprowadzaniu oleju po gładzi cylindra oraz usuwają z niej nadmiar olejiJ. Przez pierścienie tłokowe odpływa większa część nadmiaru ciepła od tłoka… Czytaj więcej »