Istota umowy przewozu

Przedsiębiorca transportowy, przewoźnik. Dokonuje przemieszczenia osób lub rzeczy na podstawie zawartej z usługobiorcą umowy przewozu, zwanej także umową o przewóz. Nie ma przewozów bezumownych. Celem, jaki strony zawierające umowę chcą osiągnąć, jest przemieszczenie osób rzeczy (ładunków) z jednego miejsca na inne. Chodzi więc o określone działanie przewoźnika, którego skutkiem ma być ustalony w umowie efekt końcowy. Przemieszczenie stanowi świadczenie charakterystyczne dla umów tego rodzaju. Ewentualne inne świadczenia mają charakter dodatkowy. Z punktu widzenia przewoźnika jego działalności ma charakter zawodowy, profesjonalny. W aktach normatywnych niektórych innych państw w definicji umowy przewozu znajduse się bliższe określenie świadczenia przewoźnika. Wskazuje się tam na przykład, że chodzi nie tylko o samo przemieszczenie, lecz dostarczenie przedmiotu przewozu do określonego miajsca przeznaczenia, a takze – jezeli chodzi o przesyłkę – o wydania jej wskazanemu w umowie adresatowi.

Both comments and pings are currently closed.

Możliwość komentowania jest wyłączona.