Umowa przewozu

Podobnie jak niemal wszystkie umowy prawa cywilnego zawierana jest przez złożenie przez jedną ze stron oferty, czyli konkretnej propozycji zawarcia umowy oraz świadczenia drugiej strony o przyjęciu tej ofert. Tryb zawierania umowy przewozu w drodze negocjacji lub przetargu zdarza się najzupełniej wyjątkowo i dotyczy najczęściej przypadków nietypowych. Z kolei zastanowić się należy, która ze stron wystepuje w charakterze oferenta, a która w charakterze adresata oferty. Wbrew pozorom nie jest to prosta sprawa. Tradycyjnie uważano, iż z ofertą zawarcia umowy występuje przewoźnik,a za jego ofertę przyjmowano ogłoszonątaryfe. Według tego przeglądu do zawarcia umowy przewozu wystarczyło tylko zamanifestowanie ze strony zainteresowanych podmiotów woli zawarcia umowy na warynkach wynikających z taryfy. Koncepcja taka wydaje się jednak nie do przyjęcia. przecież z ofertą zawarcia umowy wystepuje zwykle klient, usługbiorca, który odczywa potrzebę przewozową.

Nadanie do przewozu jest czynnością dwustronną

Polega na przekazaniu przewoźnikowi rzeczy we władanie faktyczne, czyli w tak zwane dzierżenie. Pociąga to za sobą obowiązek przewoźnika do rozliczenia się wobez osoby uprawnionej, to znaczy wobec adresata przesyłki (odbiorcy), zgodnie z umową przewozu, skonkretyzowaną w dokumencie przewozowym. Podstawowym dokumentem przewozowym, występującym we wszystkich gałęziach transportu (po za pocztowym), określonym w kodeksie cywilnym, a sprecyzowanym w ustawie- Prawo przewozowe, jast list przewozowy. Po za tym w użyciu występują także inne dokumenty przewozowe. W morskim transporcie międzynarodowym stosuje się na przykład takie dokumenty, jak czerterpartia- na przewóz ładonków masowych, nota bukowania- na przewóz ładunków drobnych, a także konosament, mający charakter papieru wartościowego. Przy przewozie przesyłek bagażowych stosowany jest zazwyczaj dokument zwany kwitem bagażowym, a przy przewozie paczek pocztowych- adres pomocniczy.

Pojęcie prawa transportowego

Transport jest to dział gospodarki narodowej, zajmujacy się przemieszczaniem osób lub rzeczy (przesyłek, ładunków, towarów) z jdnego miejsca na drugie przy użyciu odpowiednich środków transportowyh. Rola transportu w życiu społecznym oraz gospodarczym, wraz ze wzrostem produkcji i wymiany dóbr, jak również z koniecznośią zaspokajania wciąż rosnących potrzeb materilnych i kulturalnych ludzkości- stale wzrasta. W miarę rozwoju transportu rodzi się potrzeba regulacji prawnych w tym zakresie. Przepisy normujace działalność transportu- tak krajowego, jak i międzynarodowego- sa obecnie bardzo rozbudowane. Ogół tych przepisów nazywamy prawem transportowym. W uzyciu jest takze termin: „prawo transportowe”. Nalezy jednak te dwa terminy odróżniać. Transport stanowi bowiem określony dział gospodarki, podczas gdy pojęcie „przewóz” odnosi się do samego przemieszczania osób lub rzeczy. Wynika stąd iż pojęcie „prawo transportowe” ma szerszy zasięg znaczeniowy.

Praca nad unifikacją

Przy pracach nad unifikacją prawa przewozowego najtrudniejszym zadaniem okazała się kwestia ujednolicenia zasad odpowiedzialności przewoźnika za stan przewożonego ładunku i za termin przewozu. A jest to problem kluczowy dla całego systemu prawa przewozowego. Zasady odpowiedzialności przewoźnika w odniesieniu do poszvczególnych gałęzi transportu ukształtowane były przedewszystkim liczne przykłady wyłączenia albo też ograniczenia tej odpowiedzialności,wzorowane na postanowieniach odnośnych konwencji międzynarodowyh. Tradycje te musiały zostać przezwyciężone. Bez tego próby ujednolicenia prawa przewozowego nie miałyby w istocie wiekszego znaczenia praktycznego. W toku nad unifikacją prawa przewozowego zwracano uwagę na aktualizację przepisóworaz ich przystosowanie do potrzeb współczesnego obrotu gospodarczego. Zbiegi te okazały się niewystarczające.. Należało z kolei przystąpić do przyustosowania niektórych postanowień do asad przyjętych w prawie przewozowym Unii Europejskiej.

Cechy dobrego kierowcy

W artykule omówimy jakimi cechami powinien charakteryzować się znakomity kierowca, aby nie stwarzać innym uczestnikom ruchu swoim zachowaniem żadnego zagrożenia. Warto się zająć tym zagadnieniem z tego powodu, że w kulturze jazdy Polska odstaje znacząco od innych państw. Dobry kierowca nie zwraca uwagi na siebie, ale koncentruję uwagę na pasażerach oraz innych uczestnikach ruchu drogowego. Ma zawsze sprawne auto, nigdy nie pije, ma podstawowe umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Reaguje z wyprzedzeniem na wydarzenia mające dopiero się na drodze pojawić. Nie narzeka i jest cierpliwy dla innych kierowców. Wie, że bezpieczeństwo zapewnia mu równowaga ducha podczas prowadzenia samochodu. Sporo tego faktycznie, ale o wszystkie te aspekty prowadzenia samochodu trzeba zadbać bezwzględnie ze względu na bezpieczeństwo swoje i bliskich. Nie ufaj sobie do końca, ponieważ zawsze jest coś do naprawienia. Nawet rajdowi kierowcy twierdzą, że wiele brakuje im do mistrzostwa. Skoro po wielu godzinach treningu specjalista mówi coś takiego, zastanów się na jakim etapie jesteś Ty. Potraktuj zagadnienie serio, a zobaczysz, że staniesz się znacznie spokojniejszy.

Logistyczne problemy gospodarki

Każda gospodarcza zazwyczaj boryka się z problemami związanymi z zachowaniem odpowiedniego poziomu zarządzania logistyką tzn. innymi słowami transportem w szerokim ujęciu. Polska gospodarka jest w tym punkcie bardzo potrzebująca, ponieważ brakuje nam po prostu określonych grup specjalistów odpowiedzialnych za kreowanie tego obszaru. Największymi problemami są brak dróg, złe zarządzanie lokowaniem objazdów, niekończące się budowy oraz remonty, złe zachowanie innych kierowców oraz brak wyobraźni na drodze, niepełne inwestycje, a także nieefektywni wykonawcy. Do tego w gospodarce nie rozwijamy dziedzin związanych z transportem w pełni naukowo. Wszystko to sprawia, że Polska znajduje się na szarym końcu jeżeli chodzi o jakość tej dziedziny funkcjonowania. Wszyscy kierowcy od lat narzekają na te problemy, ale brak wykwalifikowanej kadry oraz błędna obsługa funduszy sprawia, że po prostu nie można nic zrobić. Dopóki rząd wewnętrznie nie zacznie likwidować problemów, będziemy dalej borykać się z tymi standardowymi zagadnieniami. Nie jest to oczywiście nic fajnego, a kraj bez dobrych dróg po prostu ośmiesza się na arenie międzynarodowej.

Wady polskich dróg wyśmiewane w skali międzynarodowej

Nawet zagraniczni koledzy wyśmiewają naszych rządzących w kwestii dbałości o drogi. Wielkie przedsiębiorstwa nie są w stanie wybudować nawet autostrady co jest ewenementem na skalę światową. Wady dróg widoczne są gołym okiem i niestety to wszystko sprawia, że traktuje się nas jako kraj drugiej, a nawet trzeciej kategorii. Nieudolność zarządzania w tym obszarze jest naprawdę straszna. Opinia publiczna nie ma szans dotrzeć do prawy o budowie dróg, ponieważ jest ona ukryta gdzieś za dużą polityką. Od wielu lat w rzeczywistości transportowej przelewają się niesamowite pieniądze, a efektów w postaci realnie zrealizowanych inwestycji po prostu brak i co najśmieszniejsze widać to gołym okiem. Żaden człowiek w Polsce nie powie, że mamy dobre drogi. Nawet małe dziecko. Państwo zatem nie spełnia w tym obszarze swojej funkcji i należy się ogromna zmiana jakościowa. Podsumowując, nasi zachodni sąsiedzi Niemcy potrafią zbudować tunele z nitkami autostrady nawet pod wodą. Polska natomiast nie może skończyć jednej autostrady mimo tego, że mamy prawdopodobnie najbardziej rozbudowany na świecie system kontroli oraz biurokracji. Kierowcy nie mają już siły na działania rządu i faktycznie nie wiedzą czy cokolwiek mogłoby się w tym zagadnieniu zmienić.

Polacy jako kierowcy. Samoocena

Jak Polacy czują się jako kierowcy? Zagadnienie jest bardzo interesujące, ponieważ istnieje w sieci wiele ankiet oraz badań przedstawiających nasze samopoczucie w tym obszarze. Na pewno wyniki cię zdziwią. Większość z nas uważa się za niesamowitych mistrzów kierownicy, a swoje umiejętności zazwyczaj w stu procentach oceniamy na bardzo dobre lub dobre. Nikt nigdy nie pisze, że są niedostateczne. Co interesujące w ankietach takich biorą udział także osoby niedoświadczone, które dopiero co zdały egzamin na prawo jazdy. Jak wiadomo nawet najlepsza szkoła jazdy nie jest w stanie przygotować człowieka na to co dopiero ma się wydarzyć na drodze, która obecnie jest naprawdę trudnym środowiskiem. Widać wyraźnie, że kierowcy w Polsce są za bardzo pewni siebie, a pokazują to statystyki wypadków, które w większości przypadków powstają przez nadmierną brawurę. Człowiek rozważny za kierownicą doskonale wie, że wiele mu brakuje do mistrzostwa. Często nawet nie da się go osiągnąć przez innych uczestników ruchu. Najważniejsze jest jednak racjonalne podejście do siebie i nieprzecenianie umiejętności, ponieważ inne podejście, zbyt pewne siebie może bardzo się źle dla ciebie skończyć.

Salon, czy samochód używany?

Dylematem człowieka, który chce zapewnić sobie spokojny transport jest to czy wybrać samochód nowy, czy może używany. Wyjście do salonu zazwyczaj kończy się stwierdzeniem, ale mnie na to nie stać. Branża motoryzacyjna wychodzi jednak powoli naprzeciw tym problemom i zapewnia też nowe auta osobom ze stosunkowo średnimi dochodami, co daje nadzieję na to, że każdy człowiek w końcu będzie mógł sobie pozwolić na swój samochód. Branża motoryzacyjna od zawsze wpływała mocno na rozwój gospodarczy i bez wątpienia należy tutaj szukać jeszcze wielu dróg dynamicznego wzrostu. Odpowiedź na pytanie salon, czy samochód używany powinna być poprzedzona prostą analiza zalet i korzyści wynikających z danego zakupu. Czasami okazuje się, że samochód może być ci w ogóle nie potrzebny. Podsumowując, na pewno samochód używany to tanie oraz sensowne wyjście dla osób mało wymagających, które mogą poradzić sobie z drobnymi usterkami technicznymi. Samochody nowe to jednak klasa oraz dostęp do wielu możliwości profesjonalnego serwisowania. Fakt, że samochody nowe są droższe, ale w razie stwierdzenia usterki można bez problemu udać się do mechanika i wszytko naprawić, a podczas posiadania używanego samochodu to często niemożliwe.

Wpływ transportu drogowego na środowisko

Coraz więcej samochodów jeżdżących po naszych drogach sprawia, że bardzo cierpi na tym przyroda. Powodowane to jest emisja szkodliwych spalin oraz gazów, które przemieszczają się do atmosfery. Nowe auta wyposażone w katalizatory, które ograniczają wydzielanie tych substancji wprost do środowiska, o czym decydują wymogi narzucane odgórnie, jednak nadal po naszych drogach porusza się jeszcze zdecydowanie za wiele starych samochodów, które często sprowadzane są za niewielkie pieniądze zza granicy. Niestety nie każdego stać na zakup owego pojazdu z salonu samochodowego. Inną kwestią jest rozbudowa i powstawanie nowych dróg i autostrad, przez co wycinanych jest wiele obszarów leśnych, bywa także, że są to również obszary cenne przyrodniczo. Pamiętamy pewnie wszyscy sytuacje, która odbywała się w Dolinie Rospudy i to jak zażarcie ekolodzy walczyli o przyrodę. Odbywa się to nie tylko szkoda dla wielu chronionych gatunków roślin, ale również wielu rzadkich gatunków zwierząt, które te obszary zamieszkują.